Author Archive: Eren DİNÇER

Eren DİNÇER

2012 yılında Pamukkale Üniversitesi Matematik bölümünden dereceyle mezun oldu. 2015 yılında aynı üniversiteden Uygulamalı Matematik alanında Yükseklisansını tamamladı. Uluslararası matematik ve mühendislik konferaslarında bildirileri bulunmaktadır. İlgi alanları; Uygulamalı Matematik, Nümerik Analiz, Optimizasyon, Matematiksel Ekonomi

Matrislerin Matlab Programlama İle Bazı Çözümleri

Sayıların, değişkenlerin veya parametrelerin oluşturduğu dikdörtgen veya kare biçimindeki tablolara matris denir. Satır veya sütun vektörler, içinde barındırdıkları sayıların belli bir düzende sıralanması ile anlam kazanırlar.

Unutulmuş Bir Dahi: Alan Turing

Alan Mathison Turing (1912-1954), İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve kriptolog. Bilgisayar biliminin kurucusu sayılır. Geliştirmiş oldugu Turing testi ile makinelerin ve bilgisayarların düşünme yetisine sahip olup olamayacakları konusunda bir kriter öne sürmüştür.

Matlab Programlama: Newton-Raphson Yöntemi

Newton-Raphson yöntemi, eşitlik köklerinin bulunmasında en yaygın kullanılan metotlardan birisidir. Yöntemin temeli aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi başlangıç değerinin fonksiyonu kestiği noktada çizilen teğetin yatay ekseni kestiği yeni nokta, başlangıç değeri ile değiştirilerek köke yaklaşmaya çalışmaktır. Bu yeni nokta çoğu zaman başlangıç değerine göre daha yaklaşık bir köktür. Taylor serisi açılımından…
Read more

Matlab Programlama: Dosya Yönetimi

Dosya, bilgisayar datalarının ASCII kodunda yada text formatında sabit veya hareketli disklerde toplanması ile oluşur. Dosyanın formatı, sırası, büyüklüğü, datanın dosya içindeki yerleşimi disk üzerine yazılan program ile bulunur. Dosya sistemi yazılım ve donanım ile birlikte dosyaların yazılmasını, okunmasını ve yönetimini sağlar.

Matlab Programlama: Grafik Çizimi

MATLAB, diğer programlama dillerinden farklı olarak oldukça güçlü grafik toolbox a sahiptir. Grafik sistemi, verilerin görselleştirilmesinde çok değişik ve kendine uygun özellikleriyle kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. MATLAB’ta verilerin 2 boyutlu olarak çizdirilmesinde bir takım hazır fonksiyonlar kullanılır.

Matlab Programlama: For Döngüsü

Önceki MATLAB ders notlarından ortama veri girişini input ile yapmayı öğrenmiştik. Şimdi ise  ekrana yazdırma işlemleri için disp ve fprintf komutlarının  nasıl çalıştığını göreceğiz.  Bunların çalışma işlevlerini daha iyi anlamak için, kendiniz basit bir program oluşturarak görmenizde fayda vardır.  Disp: Ekrana mesaj veya bir değer yazdırmak için kullanılan bir komuttur. Disp(‘yazdırılacak…
Read more

Matlab: Sevgililer Günü

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi‘nin inanışına dayanan bu gün,Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda “Aziz Valentin Günü” (St. Valentine’s Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan…
Read more

Bir Boyutlu Isı Denkleminin SFM ile Çözümü

Isı denklemi, ısının bir nesne üzerinde, belli bir konumda ve zamanda, nasıl dağılacağını tanımlayan bir kısmi diferansiyel denklemdir. Bu makalede, bir boyutlu ısı denkleminin sonlu fark metodu (SFM) ile çözümünün Matlab ile kodlanması verilecektir. 

Monte Carlo Simülasyonu ile Pi Sayısını Hesaplama

Rastgele üretilen sayılardan faydalanılarak istatistiksel simülasyonlar Monte Carlo Metoduyla yapılır. Bu simülasyon tekniği sadece sistemi tanımlar onu optimize etmez. Hedefi, gerçek bir sistemi tam ve doğru olarak tanımlayan deneysel sistem kurmaktır.

Matlab Programlama: Diziler(Arrays)

Matlab’ da dizi(array), en genel tanımı ile nümerik veya metinsel veriler topluluğudur. Matlab ile bir, iki veya daha fazla boyutlarda dizileri oluşturup işleyebilirsiniz. Matlab programlama dilinde, bir vektör tek boyutlu bir matris anlamına gelir; bir matris,genel olarak dizi anlamına gelir,örneğin 1’den büyük m ve n için m×n dizidir.