Butonla LED Kontrolü

 

  •     Arduino Hakkında Temel Bilgiler

Yeni bir Arduino eğitiminin ilk dersine hoşgeldiniz. Öncelikli konumuz Arduino nedir? Arduino  ATMEGA mikrodenetleyicisi, 16 Mega Hz kristale sahip fiziksel programlama platformudur. Numaralandırmış her pin çıkışı 5 volt gerilim vermektedir. Bunlara ek olarak GND(toprak) ve 3.3 volt pinlerinede sahiptir. kullanacağımız elemanlara seri olarak bağlayacağımız direnci bu sayede bile biliyoruz. Birde Arduino programlama dili büyük – küçük harf konusunda duyarlıdır. bu nedenle komutları düzgün bir şekilde kurallarıyla yazmak gerekir. Bazı istisnalar dışında hazır kodlar küçük harfle başlar kelimeden sonra gelen boşluk bırakılması gereken yazıda boşluk bırakılmaz. Bu kod büyük harfle yazılır. örn: pinMode()

Arduino programlamaya başlamadan önce butonla LED kontrol etmek için bazı hazır kodları bilmemiz gerekiyor. Bunlar;
pinMode(); Bu kod sayesinde pinimizin durumunu belirleriz. Bizim pinimiz giriş mi olarak çıkış mı olacak. Bu kod sayesinde buna karar veriyoruz.

OUTPUT; pinin çıkış olacağına Arduinoya söylediğimiz kod budur.

INPUT; pinin çıkış olacağına Arduinoya söylediğimiz kod budur.

digitalRead(); Eğer Arduino bir elemandan bilgi alması gerekiyorsa bu komut kullanılmalıdır.

digitalWrite(); Bir elemana bilgi göndererek kullanıcı bilgilendirmek istemiyorsa bu komut kullanılır.

HIGH; Sorumlu olduğu pine 5 volt verir.

LOW; Sorumlu olduğu pine 0 volt verir.

 

  • Direnç Hesaplamaları

V= I*R    Basit ama etkili bir  elektrik kanunudur. Direnç hesaplarını bu kanun üzerinden yapacağız. Burada tek bilinmesi gereken durum her elektrik elemanının çalışması için  üzerinden geçmesi gereken bir nominal akım değeri vardır. LED’leri ele alırsak;

Üzerinden geçmesi gereken nominal akım 20 mA akım geçmesi gerekir ve üzerine düşen gerilim 2 volt olmalıdır.                     (5 volt -2 volt)/0,02A= 150 ohm olarak bulunur. Piyasada 150 ohm direnç olmadığı için en yakın değer olan 220 ohm’luk dirençleri bağlarız.

Butonlar ise kısa devre tel gibidir. Eğer bir direnç bağlanmazsa teoriye göre sonsuz değerlikte akım geçmesi gerekir. Biz üzerinden geçmesi gereken akımın 0,005 A olmasını istiyoruz. Bunun için butona seri olarak 1K ohm’luk direnç bağlarız.

 

  • Bağlantı Şeması 

Ekran Alıntısı2

 

Şekildede görüldüğü gibi LED 9 numaralı pine bağlı, Butonumuz ise 6 numaralı pine bağlanmıştır.

 

  • Arduino Kodları

 

Bu yazı hakkında ne düşünüyorsun ?
  • Müthiş 
  • Gereksiz 
  • Faydalı 
  • Normal