Fizik

Karanlıkta Solar Hücre Enerjisini Depolamak

       Araştırmacılar solar enerji için ölçeklendirilebilir depolama üzerinde ilerlemiş olsalar da güneş karanlık olduğunda enerji kullanımı ve depolaması bir sorun haline gelmektedir.        Arlington / Texas Üniversitesi’nde araştırmacılar bu sorunu çözebilecek bir gelişme buldular; vanadyum foto-elektrokimyasal akış hücreleri gece bile büyük ölçüde solar enerjiyi depo edebiliyorlar….
Read more

Maglev Teknolojisi

      Magnetic Levitation ( Maglev ): manyetizma ile havada durma başka bir deyişle manyetik alanlar yardımıyla nesneyi askıda tutma işlemidir. Manyetik güç yer çekimi ve diğer ivmelerin etkilerine karşı koyarak nesnenin havada stabil durmasını sağlar.          Bu ileri teknolojinin temiz enerji üretimi, taşıma sistemleri, ulaşım sektörü, silah…
Read more

OPERA Deneyi

  OPERA ( Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus)  beşinci tau nötrinoyu yakaladı. OPERA deneyinin tau nötrino görme çalışması buluş aşamasına ulaştı.     Bugün İtalya’daki OPERA Deneyi nötrino davranışları ile ilgili bir buluşu açıkladı. Nötrino adı verilen hafif, nadiren etkileşen parçacıklar çeşni (flavor) diye adlandırılan 3 çeşit halinde ortaya çıkarlar…
Read more

Ferrosen

  FERROSEN : Potasyum hidroksit metaliyle, oluşan bu bileşiğin d metal halojenürleriyle tepkimesinden oluşur. Termal olarak çok kararı olan ferrosen bileşiği onun metal karbon bağını koparmadan siklopentadienil grupları üzerinden birçok reaksiyon vermesini sağlar.         Austin’deki Texsas Üniversitesi’nde araştırmacılar kapasitörler ve bataryalar arasındaki boşluk köprülerinde yeni bir enerji…
Read more

Buz Küpü Nötrinoları Flavor Testini Geçti

          Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerji nötrinoları , kozmik kökene sahip parçacıklarla tutarlı nötrinoların bir flavor dağılımına sahiptir. Güney Kutbu’ndaki Buz Küpü Nötrino Gözlemevi ( Ice Cube Neutrino Observatory ) buza gömülmüş geniş bir fotodetektor dizisidir. 2013’te enstrüman şimdiye kadar gözlenmiş en yüksek enerjili nötrinolardan sinyaller…
Read more

Proton Spin Krizi

  Bir protonun spin yapmasına ne neden olur ?          Bir zamanlar cevabının oldukça basit olduğu düşünülmesine rağmen,bu temel soru oldukça uzun bir süre parçacık fiziğinde bir gizem olarak yer almaktadır. Quark diye adlandırılan, protonun üç atomaltı parçacığının spinlerinin basitçe toplamı, protonun toplam spinini elde edebilirdi.    …
Read more

Kuantum Kromodinamiği

         Kuantum kromodinamiğinin temelindeki ana ilke 6 tip kuark’ın var olması ve onlar değişik şekillerde etkileşmesidir. Kuarklar, güçlü nükleer etkileşime aracılık eden bozon parçacığı, bir gluon şeklinde açığa çıkan güçlü nükleer etkileşim ile birlikte bağlanabilir. Ayrıca gluonlar “glueballs” denilen nesnelerde kuarklar olmadan beraber birleşebilir.     Kuantum…
Read more

İyon İticiler

    NASA’nın Dawn(Şafak) uzay aracı uzun süredir cüce gezegen Ceres’e ulaşıp yörüngesine girmek üzere uzayda yol alıyor. Bu ayın başında yörüngeye ulaştı ve çektiği fotoğrafları merkeze gönderdi.                     Dawn, uzaydaki hareketini iki adet elektrikli iyon itici motoruna borçlu. Gezegenler arası…
Read more

LHCb Deneyi

        LHCb deneyi CERN’de yer alan 4 büyük deneyden biridir. LHCb Büyük Hadron Hızlandırıcısı içerisinde 8. Noktada yer alır. Eski LEP (Lineer Electron Positron) deneyinin bulunduğu yere konumlandırılmıştır. LHCb dedektörünün uzunluğu 21 m iken 5600 ton civarında bir ağırlığa sahip 75 milyon $’lık bir mekanizmadır.    …
Read more

Elektron – İyon Çarpıştırıcısı

       Parçacık hızlandırıcısında bir dönüm noktası olan Elektron-iyon çarpıştırıcısı, tüm görünür maddeyi birbirine bağlayan kuvvetin yüksek çözünürlükteki anlık resmi olan hızlı bir ateş oluşturmak için protonları veya ağır iyonları elektronlarla ışık hızına yakın bir hızda çarpıştırabilir.     Bir atom çekirdeğinin derinliğinde proton ve notronlarla birlikte, güçlü ve…
Read more