Nano Teknoloji

Yarıiletkenlerde Elektronlar ve Delikler ( Hole )

Valans yörüngesi,atomun en dış kısmında bulunan yörüngedir. Silisyum(Si) atomun valans yörüngesinde 4 elektron bulunmaktadır.Bu elektronlara valans elektronları denir.Kimyasal bağlar ,iki gruba ayrılır;İyon bağlar ve kovalent bağlar. Silikonun atomları arasında kovalent bağ bulunmaktadır. Valans elektronları serbest hale getirmek için gereken enerji ; İletkenler için düşük seviye Yarıiletkenlerde için gereken enerji iletkenle…
Read more

Nanomotor

   Nano teknolojik ürünler her alanda sunduğu kullanım kolaylığı ve güvenilirliğinden dolayı popüler hale gelmeye başladı. Nanoteknoloji ; gıda , giyim , elektronik , kimya ve sağlık gibi alanlarda kullanılarak uzun ömürlü ve yüksek kaliteye sahip ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlıyor. Amerikan Texas Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre nanoteknoloji ürünleri arasına…
Read more

Nano Teknoloji -1

             Gelişen hayat standartları insanları yeni arayışlara yöneltiyor. Bu bitmek tükenmek bilmeyen istek ve ihtiyaçların karşılanma gereksinimi, teknolojik alanda yeni gelişmelerin yaşanmasına imkân sağlıyor. Dünyamızda yaşanan politik durumlar ve ülkelerin sürekli birbirine üstünlük sağlama yarışını da bu konuya ekleyebiliriz. Nanoteknolojinin bu denli önemli olduğunun anlaşılması…
Read more

Nanojeneratörler

Akıllı cihazların pil ömürlerinin,  gelişen teknolojiye ayak uyduramadığını biliyoruz. Araştırmacılar, bu sorunun çözümü için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bunlardan birisi de Nanojeneratörlerdir. Peki Nasıl Çalışıyor? Nanojeneratörler, küçük ölçekli mekanik ve ısı değişimlerini elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılan teknolojidir. Jeneratör içinde piezoelektriksel özelliği olan maddeleri barındırıyor. Bu madde sıkıştırıldığında, elektriksel bir akıma…
Read more