Doğal Gazdan Elektrik Üretimi

Günümüzde doğalgazdan pek çok alanda yararlanılmakta. Konutların ısıtılmasında, sanayi üretiminde, araçlarda yakıt olarak ve en önemlisi de elektrik enerjisini elde etmede. Artan arzın karşılanması doğrultusunda gün be gün artan doğalgaz şüphesiz medeniyetin en büyük enerji kaynağı olarak kabul ediliyor.

 

Doğalgaz çevirim santrali
Doğalgaz çevirim santrali

 

Doğalgazın yaşam döngüsü üretimiyle başlar, yakıt olarak kullanımıyla son bulur. Kuyulardan çıkarılan doğalgaz işlenmeye gönderilir. İşlenme sırasında su, karbondioksit, sülfür ve diğer hidrokarbonlardan ayrıştırılır. Arındırılmış şekilde kullanılmak üzere sisteme verilir.

Belirli bölgelerden çıkarılan ve ülkeler açısından ekonomik ve stratejik bakımdan çıkarılan doğalgaz, meydana gelen savaş, ülkeler arası krizler ve piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle birim fiyatında belirli bir artış yada indirim gösterebilir.

Giderek artan doğalgaz dönüşüm santrallerinin sayısı elektrik enerjisinin üretiminde ana faktörlerden biri haline gelmiş durumda. Diğer santrallere göre kısa süren yapım süreci, düşük maliyetli olması ve birim enerji üretiminin karlı olması bu artışın en büyük etmenleri.

 

doğalgaz jeneratörü

 

 

Ülkelerin sera gazı emisyonlarının büyük bir bölümünü doğalgaz kullanımı oluşturuyor. LNG( liquid natural gas) ve SNG(syntetic natural gas) da buna dahil.Kömür kullanılan dönüşüm santrallerinde yaklaşık %30-%40 arası verim elde edilirken bu oran doğalgaz kullanılan dönüşüm santrallerinde yaklaşık %30-%60 arası değişmekte.

Verimlilikte birbirlerine yakın sayılabilecek oranlara sahip olmalarına rağmen birim enerji başına yayılan ortalama karbondioksit oranları arasında kayda değer bir fark var. Kömürün yaydığı karbondioksit miktarı doğalgazın yaklaşık olarak iki katı. Bu durum doğalgazı kömüre göre daha avantajlı duruma getiriyor.

 

Denizli'de bulunan RWE Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait doğalgaz çevirim santrali 800 MW kurulu güce sahip. Tek başına Türkiye’nin toplam elektrik talebinin %2’sini karşılayabilecek kapasiteye sahip .
Denizli’de bulunan RWE Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait doğalgaz çevirim santrali 800 MW kurulu güce sahip.
Tek başına Türkiye’nin toplam elektrik talebinin %2’sini karşılayabilecek kapasiteye sahip.

 

Yapılacak yeni yatırımlar ve uygulanabilecek ileri teknoloji yöntemleri ile birlikte doğal gazdan elde edilecek verimde artma ve karbon emisyonlarında azalma görülebilir. Verimliliğin artması ile birlikte elde edilen enerji miktarı daha da artacak. Buna paralel olarak enerji fiyatlarında da artış gözlenebilir. Dünya üzerinde yaşam devam ettiği sürece enerjiye ihtiyacımız olacak ve bu ihtiyaç katlanarak artacak. Bu sebepten ötürü yüksek talep yüksek fiyatın sorumlusu durumunda olacak.

KAYNAK: Comparative Life-Cycle Air
Emissions of Coal, Domestic Natural
Gas, LNG, and SNG for Electricity
Generation

Bu yazı hakkında ne düşünüyorsun ?
  • Faydalı 
  • Gereksiz 
  • Normal 
  • Müthiş 
İsmail KIYICI

About İsmail KIYICI

Elektrik-Elektronik yüksek mühendisi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde doktora eğitimine devam etmekte. Komhedos.com kurucu ortağı ve yazarı. İlgi alanları nesnelerin interneti (IoT), endüstri 4.0, tahmin ve karar sistemleri, yapay zeka, savunma sanayi ve yenilenebilir enerji. Eski bir IEEE gönüllüsü.   İsmail'in yazılarını okumak için tıklayınız 

View all posts by İsmail KIYICI →