Hall Etkisi

Hall etkisi,100 yılın üzerinde bir süredir bilinmektedir.Önemli kullanıma başlanması son 30 yıldır.Günümüzde hall effect cihazlar bilgisayarlardan dikiş makinelerine,otomobillerden uçaklara,imalat makinelerinden medikal cihazlara kadar kullanım alanı vardır.Laboratuvar dışında ilk uygulanma yeri Mikrodalga güç sensörü olarak kullanılmasıydı.

Akım taşıyan bir iletkene manyetik alan uygulandığı zaman akım ve manyetik alana dik gerilim farkı oluşur buna Hall gerilimi denir.Bu durumada Hall etkisi denir.

Hall etkisi, 1879 yılında Amerika’lı fizikçi Dr.Edwin Hall tarafından Baltimore’de bulunan Johns Hopkins Üniversite’sinde doktora adayı iken keşfedilmiştir.

Dr.Edwin Hall

Hall etkisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VH Hall Voltajı aşağıdaki eşitlikle ifade edilir.

VH = RH(I . B / d)

Bu eşitlikte;
VH:Hall Voltajı (Volt)
RH: Hall Effect katsayısı
I: sensörden akan akımı (Amper)
d: sensörün kalınlığını (mm)
B: manyetik akı yoğunluğu (Tesla)

 

Hall Katsayısı aşağıdaki eşitlikle ifade edilir.

RH= -1 /( n. | e | )

 

Hall effect sensör sembolü
Hall effect sensör sembolü

Sensörler,  kimyasal veya fiziksel büyüklükleri ölçüp bunu elektriksel sinyale dönüştüren algılayıcılar olarak tanımlanır.Hall effect sensörler dışarıdan manyetik alan uygulandığı zaman aktif olan sensörlerdir.Manyetik akı yoğunluğu belli eşik değeri aştığı zaman bu sensörler hall voltajı olarak bilinen voltaj üretirler.Hall effect sensörler analog veya dijital çıkışlı olabilirler.Dijital çıkışlı hall effect sensörler unipolar ve bipolar olmak üzere iki çeşittir.

Hall effect sensörlerin avantajları;

  • Hall effect sensörler çevre koşullarından etkilenmezler örneğin toz, nem , titreşim
  • Hall effect sensörler komşu mekanik parçalarla temas içinde değildir.Buda harekete karşı sensörü duyarlı ve güçlü yapmaktadır.
  • Yüksek hızlı uygulamalarda kullanılabilir.
  • Uzun ömürlüdür.
  • Yüksek hızlı işlem (100khz ve üstü mümkün)

Hall effect sensörlerin dezavantajları;

Sıcaklık hall effect sensörün çalışma duyarlılığını etkilemektedir.

 

 

 

Bu yazı hakkında ne düşünüyorsun ?
  • Faydalı 
  • Müthiş 
  • Gereksiz 
  • Normal