KARA DELİK

 

  • Astrofizik nedir?

Gök cisimlerini fiziksel ve kimyasal boyutlarda inceleyen astronomi dalının adıdır astrofizik. Dolayısıyla astrofizik kara deliklerle de ilgilenmiş olur.

  • Kara delik adını nereden alır?

Kara delik tarafından çekilen fotonlar yüzünden her herhangi bir ışık yayımına izin vermeyen kara delik, adını ışıksızlıktan alır.

 

Kara-Delik

  • Kara delik nasıl oluşur?

Uzayın çok yüksek yoğunluğa sahip bölgelerinde moleküler bulutlar içerisinde oluşan yıldızların belirli bir ömürleri vardır. Yıldızlar ölmeden önce belirli evrelerden geçerler. Belirli bir büyüklüğü olan bazı yıldızlar, son evresinde kendi içine çökebilir. daha sonra tekrar ısınır ve patlar. Dağılan yıldızın bir kısmı uzay içerisinde yayılırken çekirdeği büzülmeye devam eder ve yıldız çok küçük fakat bir o kadar da büyük yoğunlukta bir hal alır. Bu aşırı yoğunluk, yıldıza bir çok şeyi yutabilecek seviyede bir çekim gücü yaratır.(güneşin kütlesinde bir kara deliğin çapı 2-3 km olabilir)Böylece Einstein’ın genel görelilik kuramının öngördüğü kara delik oluşmuş olur.Bu öyle bir çekim gücüdür ki, evrendeki hız sınırı olan saatte 300 bin km hızla ilerleyen ışık dahi bu çekim gücünden kaçamaz.(çekimsel tekillik.)

  • Kara delik nasıl tanımlanır?

Kara delikler  zaman ve mekanın farklı bir boyut aldığı yerlerdir. Zaman bizim kabul ettiğimiz sistemimize göre çok yavaştır. Hatta neredeyse durmuş da denebilir. Kara delikleri tanımlarken üç tane parametreden yararlanılır. Bunlar; kütle, elektriksel yük ve açısal momentum dur.

  • Kara deliklerin ömürleri ne kadardır?

Uzaydaki her şey gibi kara deliklerin de belirli bir ömürleri vardır. Enerjilerini çok yavaş bir şekilde kaybederler. Bu süre içerisinde radyasyon yayarlar ve kütlelerini yitirip buharlaşırlar. Enerjilerini kaybederken yaptıkları ışımaya Hawking ışıması adı verilir.

Basitçe,uzaydaki çok büyük kütleli maddeler, çok küçük bir noktaya sıkışınca kara delikler oluşur. Örneğin yaşadığımız dünya yaklaşık 1cm küplük bir hacimde sıkışırsa kara delik oluşmuş olur.

  • Başka evrenlerle iletişim mümkün mü?

Evet, kara deliklerin arka tarafı olan beyaz delikler ile kara delikleri birbirine bağlayan solucan delikleri içerisinden seyahat ile bu mümkün olabilir.

Bu yazı hakkında ne düşünüyorsun ?
  • Gereksiz 
  • Faydalı 
  • Normal 
  • Müthiş