Matlab Programlama: Dosya Yönetimi

Dosya, bilgisayar datalarının ASCII kodunda yada text formatında sabit veya hareketli disklerde toplanması ile oluşur. Dosyanın formatı, sırası, büyüklüğü, datanın dosya içindeki yerleşimi disk üzerine yazılan program ile bulunur. Dosya sistemi yazılım ve donanım ile birlikte dosyaların yazılmasını, okunmasını ve yönetimini sağlar. MATLAB’ta programlarda hesaplanan veriler RAM de saklanır ve böylece program kapatıldığında elde ettiğimiz verilerde silinir. Bu verilerin daha sonrada kullanılmak üzere depolanması için bir dosyaya yazdırılma ihtiyacı doğmuştur. MATLAB’ta bunun için bazı komutlar kullanarak dosya oluşumu gerçekleştirmiştir.

  • fopen ile dosyayı açma
  • fscanf, fprintf ile dosyayı okuma veya yazma
  • fclose ile dosyayı kapatma komutları kullanılmaktadır.

MATLAB’ta, fopen komutu bilgiyi okumak veya kaydetmek için varolan bir veri dosyasını açmaya yarar. Bu komutun kullanımı;

dosya_degiskeni=fopen(‘dosya_adi‘,’mod‘)

dosya_degiskeni: dosya kontrolünde kullanılan değişken

dosya_adi: verilerin kaydedileceği dosyanın adı

mod: dosya işleme kodu; r,w,…, gibi.

Adsız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATLAB’ta fclose komutu ise dosyanın kapatılacağını ifade etmektedir. Kullanımı;

fclose(dosya_degiskeni)

Verilerin ekrana yazdırılmasında kullanılan fprintf komutu aynı zamanda fopen komutuyla açılmış olan dosyaya veri yazmak için de kullanılır.  Kullanımı;

fprintf(dosya_degiskeni,’%format %format’,degisken1,degisken2);

Yukarıdaki programı çalıştırdığınızda MATLAB’ta Current Folder kısmına veri.txt dosyası oluşacaktır ve açtığınızda istediğiniz verilerin orada olduğunu görebileceksiniz.

Formatlanmış verileri dosyadan okumaya yarayan MATLAB komutu ise fscanf dir. Kullanımı;

[degisken,sayi]=fscanf(dosya_degiskeni,’format’,alan);

degisken: okunan değerlerin atandığı ifade,

sayi: okunan veri sayısı,

alan: inf ile verilerin tamamının okunması sağlanır.

Örnek olarak 1. programda veri.txt dosyasına yazdırmış olduğumuz M vektörünü bu sefer okuyalım.

Matlab programlama ile ilgili diğer bilgileri aşağıdaki adresten bulabilirsiniz.

https://komhedos.com/category/programlar/matlab-programlar/

 

Bu yazı hakkında ne düşünüyorsun ?
  • Gereksiz 
  • Faydalı 
  • Müthiş 
  • Normal 
Eren DİNÇER

About Eren DİNÇER

2012 yılında Pamukkale Üniversitesi Matematik bölümünden dereceyle mezun oldu. 2015 yılında aynı üniversiteden Uygulamalı Matematik alanında Yükseklisansını tamamladı. Uluslararası matematik ve mühendislik konferaslarında bildirileri bulunmaktadır. İlgi alanları; Uygulamalı Matematik, Nümerik Analiz, Optimizasyon, Matematiksel Ekonomi

View all posts by Eren DİNÇER →