Matlab Programlama: For Döngüsü

Önceki MATLAB ders notlarından ortama veri girişini input ile yapmayı öğrenmiştik. Şimdi ise  ekrana yazdırma işlemleri için disp ve fprintf komutlarının  nasıl çalıştığını göreceğiz.  Bunların çalışma işlevlerini daha iyi anlamak için, kendiniz basit bir program oluşturarak görmenizde fayda vardır. 

Disp: Ekrana mesaj veya bir değer yazdırmak için kullanılan bir komuttur.

Disp(‘yazdırılacak mesajı giriniz=’);

Matlab programlamada daha yaygın olarak fprintf komutu kullanılır.

fprintf(‘açıklama %X \n‘, yazdırılacak değer);

%X kısmına gelebilecek ifade tanımları:
%f: sonucun ondalık sayı olduğunu göstermek için,
%d: sonucun tamsayı olduğunu göstermek için,
%e: sonucun 10’nun kuvveti üstel olarak göstermek için,

Ayrıca bunların yanı sıra;
\n: sonucu ekrana yazdırdıktan sonra imleci bir satır aşağı atlatır,
\t: sonucu ekrana yazdırdıktan sonra imleci bir Tab kadar sağa atlatır.

Özellikle program kodlama önümüze çıkan problemlerin çözümünde “Döngüler” önemlidir. Değişen problem tarzlarında da bu döngü ifadeleri kullanıcının algoritma kurgusuna göre değişebilmektedir.

For: İşlem sayısını önceden belirleyerek bu sayıya ulaşıp ulaşmadığını bir sayaç ile denetleyen döngüdür.

While: İşlemin sona ermesini bir şarta bağlı olarak gerçekleştiren döngüdür.

For Döngüsü

 1) for değişken =başlangıç:bitiş
komutlar
end
Burada başlangıçtan bitişe kadar artış miktarı 1 birimdir.

2) for değişken = başlangıç:artış miktarı: bitiş
komutlar
end

 While Döngüsü

while şart
ifade1
ifade2

ifade_n
end

mantığıyla çalışan bir komuttur.

Yukarıda verilen döngü komutları, program içerisinde birden fazla kullanılabilir ve hatta döngüler iç içe de kullanılabilir.

 

Matlab programlama  ile ilgili diğer bilgileri aşağıdaki adresten bulabilirsiniz.

https://komhedos.com/category/programlar/matlab-programlar/

Bu yazı hakkında ne düşünüyorsun ?
  • Faydalı 
  • Gereksiz 
  • Müthiş 
  • Normal 
Eren DİNÇER

About Eren DİNÇER

2012 yılında Pamukkale Üniversitesi Matematik bölümünden dereceyle mezun oldu. 2015 yılında aynı üniversiteden Uygulamalı Matematik alanında Yükseklisansını tamamladı. Uluslararası matematik ve mühendislik konferaslarında bildirileri bulunmaktadır. İlgi alanları; Uygulamalı Matematik, Nümerik Analiz, Optimizasyon, Matematiksel Ekonomi

View all posts by Eren DİNÇER →