Matlab Programlama: Grafik Çizimi

MATLAB, diğer programlama dillerinden farklı olarak oldukça güçlü grafik toolbox a sahiptir. Grafik sistemi, verilerin görselleştirilmesinde çok değişik ve kendine uygun özellikleriyle kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

MATLAB’ta verilerin 2 boyutlu olarak çizdirilmesinde bir takım hazır fonksiyonlar kullanılır. x-y olarak oluşturulan çoğu grafiklerde x ve y eksenlerinin eşit aralıklarla bölündüğü varsayılır. Ve bu tür grafiklerde lineer grafik adını almaktadır. 2D grafik çizebilmek için plot komutu kullanılır. Basit şekilde aşağıdaki program grafik komutunun nasıl oluşturulduğunu gösterir.

Eğer grafiğimize bir isim vermek istiyorsanız, title komutu,

x eksenine bir isim vermek istiyorsanız, xlabel komutu

y eksenine bir isim vermek istiyorsanız, ylabel komutu kullanılır.

Not: MATLAB’ta tek grafik üzerinde birden fazla grafik oluşturmakta mümkündür ve oldukça basittir. Tüm bunları örnek olarak programını yayınlıyoruz.

Çizeceğimiz grafiklerde bazı düzenlemeler yaparak grafikleri vurgulayabiliriz: Çizgi rengi ve tipi değiştirilebilir, x değeri ile fonksiyonun kesiştiği noktalar işaretlenebilir ve grafiklere açıklama eklenebilir. plot(x,y,’r-‘) şeklinde formatlı MATLAB  komutu yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi x ve y yi çizdirirken tırnak (‘ ‘) içerisindeki ifade grafik renginin kırmızı stilin düz olmasını sağlar.

 

grafik stilleri

MTLAB’ta kullanılan legend komutu ile hangi grafik hangi fonksiyona ait olduğu vurgulanır.

Not: Eğer aynı grafik penceresinde çizdirmek istediğiniz grafikleri ayrı ayrı görmek istiyorsanız subplot(a,b,c) komutu bize yardımcı olacaktır.

  • a, grafik penceresindeki satır sayısı
  • b, grafik penceresindeki sütun sayısı
  • c, alt pencere numarasıdır.

 

Ayrıca aynı eksen üzerinde birden fazla grafik hold komutuyla da birlikte çizdirilebilir. İster yukarıda verdiğim 3. örnekteki gibi virgüllerle ayırarak ister aşağıda yapılan hold komutu yardımıyla grafikleri ortak çizdirebilirsiniz.

Eğer x ve y eksenleri için bir etiket tanımlamak istiyorsak yani çizdirilen grafiğin üzerinde grafiğin ne olduğunu vurgulamak istiyorsak text(x,y,’yazı’) komutunu kullanmak yeterlidir.

 

untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matlab programlama ile ilgili diğer bilgileri aşağıdaki adresten bulabilirsiniz.

https://komhedos.com/category/programlar/matlab-programlar/

 

Bu yazı hakkında ne düşünüyorsun ?
  • Faydalı 
  • Gereksiz 
  • Normal 
  • Müthiş 
Eren DİNÇER

About Eren DİNÇER

2012 yılında Pamukkale Üniversitesi Matematik bölümünden dereceyle mezun oldu. 2015 yılında aynı üniversiteden Uygulamalı Matematik alanında Yükseklisansını tamamladı. Uluslararası matematik ve mühendislik konferaslarında bildirileri bulunmaktadır. İlgi alanları; Uygulamalı Matematik, Nümerik Analiz, Optimizasyon, Matematiksel Ekonomi

View all posts by Eren DİNÇER →