Matlab Programlamaya Giriş

imagesMatlab tüm mühendislik alanında,sayısal hesaplamalar, veri çözümlemesi ve grafik işlemlerinde kolaylıkla kullanılabilen bir programlama dilidir. Fortran ve C dili gibi yüksek seviyeli programlama dili ile yapılabilen hesaplamaların çoğunu Matlab ile daha az komutla çözüm üretmek mümkündür. Gerçekte Matlab, M-dosyaları(M-Files) olarak bilinen pek çok fonksiyon dosyalarından, alt programlardan ibarettir. Tamamen matris mantığıyla çalışır ve adını da Matris Laboratory den almaktadır.

Kullanım Yerleri:
Denklem sistemlerinin çözümü,
Lineer ve lineer olmayan diferansiyel denklemlerin çözümü,
Veri çözümleme işlemleri,
İstatistik hesaplamalar,
Grafik çözümleri,
Devre analizinde düğüm kol denklemlerinin çözümü…

Şimdi Matlab’a giriş yapabiliriz. Öncelikle kurulu olan programımızı açtığımızda karşı pencereler aşağıdaki pencereler çıkacaktır.

                              MATLAB (Ara Yüz Tanıtımı)
Geliştirme
Ortamı
                          a)Başlatma Penceresi (Launch Pad)
                          b)Command Window (Komut Penceresi)
                          c)Workspace
                          d)Current Directory
                          e)Command History

Command Window:  MATLAB ile iletişim kurulan ana penceredir.Matlab, kullanıcı yani sizden gelecek olan komutu kabul etmeye hazır olduğunu “>>” ile görüntüler.Örneğin, 4*5+1 ifadesini yazıp ENTER tuşuna bastığınızda
ans=21
yazacaktır. Eğer yapacagınız çoklu işlemlerde sonucun ekranda görüntülenmesini istemiyorsanız işlem sonuna ” ; ” komutunu eklemeniz yeterlidir.

Değişkenler: Sayısal değerlerin yerini alan ifadelerdir. Matlab bir değişken ile karşı karşıya geldiğinde, otomatik olarak bir ifade atar ve yeteri kadar bellek ayırır. Örneğin,
>>x=50 komut satırına işlendiğinde Matlab “x” adı altında bir değişken oluşturur ve 50 yi bu değişkene atar.  Ayrıca Matlab’ın bu değişken isimleri konusunda kuralları vardır.
1.Değişken isimleri büyük,küçük harf kullanımına duyarlıdır. Yani “matlab,Matlab,MaTlab,MATlab” hepsi ayrı ayrı birer değişkendir.
2.Değişken isimleri en fazla 63 karekter içerir.
3.
Değişken ismi daima bir harf ile başlanmalıdır  ve daha sonrasında istenirse bir rakam veya “_” altçizgi ile devam edilebilir.Noktalama İşaretleri kullanılmaz.

Operatörler: Matlab, deyimler içerisinde aritmetik ifadeler ve öncelikler vardır.
toplama        a+b
çıkarma        a-b
çarpma         a*b
bölme           a/b
üs alma        a^b
parantez      a*(b+c)
İşlem önceliği ise şu şekildedir.
1. Parantez,
2. Üs alma, soldan sağa doğru,
3. Çarpma ve bölme, soldan sağa doğru,
4. Toplama ve çıkarma, soldan sağa doğru
Fonksiyon:Matlab, sin,log, abs ve sqrt gibi birçok matematiksel ifadeyi içine alır.
fonksiyon                   gösterim                                       fonksiyon                 gösterim
sinüs                             sin                                             exponansiyel                 exp
kosinüs                        cos                                             ln(x)                                log
tanjant                         tan                                             karekök                          sqrt
arcsinüs                       asin                                           mutlak                            abs

Matlab da bir işlem sonucu default olarak 4 ondalık ile gösterilir. Sayı gösteriminde rakam sayısı format fonksiyonu ile değiştirilebilir.
format bank iki ondalıklı sayı
format long   onbeş ondalıklı sayı
format rat      ondalık sayıları rasyonel sayı olarak gösterir. Örneğin, Matlab, command windows da
>>format rat
>> a=0.5      yazıp Enter  bastığınızda sonucu
a=1/2
olarak görürsünüz.
Değişkene dışarıdan bir atamak:   “input” fonksiyonu, komut penceresinde kullanıcıdan değişkene bir değer girilmesini söyler ve kullanıcıdan değer girilmesini bekler.
>> x=input(‘bir x degeri giriniz=’)
degerini giriniz= 10
                x=
10
şeklinde ekrana verir.
Eğer ki dışarıdan bir karekter (string)  yazdırmak istiyorsanız;
>> y=input(‘bir isim girin=’,’s‘)
bir isim girin= fırat
y=
fırat
şeklinde ekrana yazdırır.
Örneğin, dışarıdan input komutuyla girilen üç sayının aritmetik ortalamasını bulan bir Matlab programını yazalım.
Öncelikle Matlab da, New Script veya File-New- Blank Mfile tıklayarak yeni bir dosya açınız.

komutu yazıp kayıt ettikten sonra “run veya F5” ile programı çalıştırabilirsiniz.

Matlab’da matematiksel çerçevede istediğinizi yapabilirisiniz ve tamamen sizin hayal gücünüze kalmıştır.Bu ilk giriş önemlidir ve bu bilgiler kod yazımının temelini oluşturacaktır. Daha sonraki yazılarda Matlab’da diziler,fonksiyonlar,grafik çizimleri vb. konular olacaktır.

Matlab programlama  ile ilgili diğer bilgileri aşağıdaki adresten bulabilirsiniz.
https://komhedos.com/category/programlar/matlab-programlar/

Bu yazı hakkında ne düşünüyorsun ?
  • Müthiş 
  • Gereksiz 
  • Faydalı 
  • Normal 
Eren DİNÇER

About Eren DİNÇER

2012 yılında Pamukkale Üniversitesi Matematik bölümünden dereceyle mezun oldu. 2015 yılında aynı üniversiteden Uygulamalı Matematik alanında Yükseklisansını tamamladı. Uluslararası matematik ve mühendislik konferaslarında bildirileri bulunmaktadır. İlgi alanları; Uygulamalı Matematik, Nümerik Analiz, Optimizasyon, Matematiksel Ekonomi

View all posts by Eren DİNÇER →