Scrum

Jeff SUTHERLAND tarafından yazılmış “Scrum İki Katı İşi Yarı Zamanda Yapma Sanatı” adlı kitap  SCRUM metedolojisiyle projelerin yönetimi ele alınmaktadır. Kitabın başlangıcında günümüz de birçok firma tarafından uygulanan sistem olan Gantt şemalarına eleştri yapılmaktadır.

Henry Gantt, tarafından tarafından 1910 yılında 1.Dünya savaşında geliştirilen Gantt Şemalarının günümüzde renkli, detaylı ve süslü olarak olarak güncelliğini korumaktadır. Bazen sadece bu iş için görevlendirilmiş personellerin bulunduğu firmaların mevcut olduğu belirtilmektedir. Gantt şemalarında ki farklı  renk kodlarıyla belirtilen projede ki her adım gerçekcilikden uzaklaşarak projenin uzamasına ve bütçe aşımlarına sebep olmaktadır.

Henrry GANTT ve basir bir Gantt Şeması

Scrum’ da ,Sprint olarak isimlendirilen 2 haftalık döngüler sırasında yapılacak işler ve işin ne kadarının yapılabileceği ön toplantıyla kararlaştırılıyor. Yapılacak işler iki gruba ayrılmaktadır.Ürün tamamının bitmesi için yapılması gereken işler ile temelini, tamamının tamamlanması gereken işlerden alan sprint de yapılması gereken işler.Her Sprint de yapılması gereken işler beyaz tabloya post-it öncelik sırasına göre yazılıp yapıştırılır.Böylelikle projedeki her adım saydamlık kazanarak kimin ne işle uğraştığı görülebilmektedir.

Sprint döngüsü sonun da ekip bir araya gelerek yapılan işi birbirine gösterir ve işlerden  ne kadarının tamamladığına bakılır.Eğer Sprint de tamamlanması gereken işler süreç boyunca tamanlamış ise bu görevler bir sonraki Sprint’e adres gösteriliyor. Sprintler de “zaman sınırı” olarak isimlendirilen süre setleri bulunmaktadır. Bu demek oluyor bir sprint 2 haftalık bir süreci kapsarken diğer bir sprint 3 haftalık olmamalıdır. İş listesi, devam eden ve tamamlanan işlerin bulunduğu beyaz tahta önünde yapılan günlük toplantılara” günlük scrum” denir. Bu günlük scrum da tüm ekip üyelerinin bulunması gerekmektedir. Toplantıda ekip üyelerine 3 soru sorulur.

  • Ekibin Sprint’i tamamlaması için dün ne yaptın?
  • Ekibin Sprint’i tamamlaması için bugün ne yapacaksın?
  • Ekip üyelerin önündeki engel nedir?

Günlük Scrumların süresi toplam da 15 dk geçmemesi gerekmektedir. Bir nebze Toyata üretim sisteminde mevcut olan Asakai toplantılarına benzemektedir. Ayrıca Scrum’ da oluşturulan ekipler küçük olmalıdır. Ekibin büyüklüğü 3 ile 9 arasında değişebilir.

Sprint ve günlük Scrum ile birlikte zaman akışı doğrusal bir çizgi yerine döngüsel bir yapı olarak görülmeye başlanır. Ürün sahibi, müşteriden gelen geri beslemeler ile projeye yeni özellikler katılması sağlaması amaçlamaktadır.Ürün sahibinin satış departmanından seçilmesi uygun olabilir.

Scrum Akış Diagramı

Ayrıca süreç boyunca hızlı prototiplemeler ile AR-GE’nin ele aldığı projeler dokunabilir seviyeye getirilmesi faydalar sağlamaktadır.Ürüne her yeni özellikler katılmasında prototiplemeler ile ürün hissedilebilir seviyeye getirilebilir. Toyata’nın geliştirdiği Prius modeli böyle bir süreçden geçtiği kitap da ele alınmıştır.

 

Bu yazı hakkında ne düşünüyorsun ?
  • Müthiş 
  • Gereksiz 
  • Faydalı 
  • Normal 
Sidar ATABEY

About Sidar ATABEY

Elektrik-Elektronik Mühendisi. Makine Mühendisliğinde yan dal programını tamamladı. 1 sene boyunca Erasmus Programı kapsamında Polonya Silesian University of Technology'de eğitim gördü.

View all posts by Sidar ATABEY →